متراژ تاریخ افتتاحیه تلفن
- سال 96 0934-7685017
آدرس
جزیره کیش - میدان سنایی کیش - مجتمع 20