متراژ تعداد صندلی تعداد پرسنل تاریخ افتتاحیه تلفن
100 مترمربع 40 عدد 4 نفر سال 92 02188623649
آدرس
طبقه B2 سالن همایش