متراژ تاریخ افتتاحیه تلفن
75 متر سال 78 07644456393
آدرس
میدان پردیس - بازار پردیس