گروه شیرینی الدی در سال 1968 در Elledi Galliera Veneta تاسیس شد . تخصص این شرکت از همان ابتدا تولید ویفر بوده است، اشتیاق بنیانگذاران آن باعث رشد قابل توجهی در بازار مصرف محصولات این شرکت شده است. اهداف این شرکت از سال 1983 به بعد افزایش خط تولید اسفنجی که از خطوط اصلی ویفر است می‌باشد.