شکلات لینت در سال 1845 در کشور سوئیس تاسیس گردید و تا به امروز همچنان راهبر شکلات های دنیا می باشد. برند لینت جز سه برند برتر دنیا می باشد. وقتی نوبت به خلق شکلاتی بی نظیر می رسد حتی کوچکترین جزئیات نیز در نظر گرفته می شود. شکلات لینت رهبر کلیه شکلات های دنیا ، به واقع ارباب هنر تولید شکلات ، همیشه تلاش کرده است تا به شما شکلاتی را عرضه دارد که به نرمی در دهانتان آب شود و به آرامی کلیه احساسات شما را لمس کند.